Badanie satysfakcji klienta indywidualnego Urzędu Miasta Radlin

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w celu pozyskania Państwa opinii o usługach świadczonych przez nasz Urząd.

Zapewniamy, że Państwa odpowiedzi posłużą nam do doskonalenia naszej pracy, a tym samym pozwolą dostosować poziom świadczonych usług do Państwa oczekiwań.

Ankieta jest anonimowa, a każda informacja będzie dla nas istotna.

Przejdź do ankiety

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo